AVer PTC310U – Camera PTZ Auto-tracking tích hợp chức năng AI mang lại những trải nghiệm tuyệt vời trong hội nghị truyền hình

Giới thiệu sản phẩm Camera PTZ Auto-tracking Camera PTZ Auto-tracking AI PTC310U cung cấp khả năng Pro AV mạnh mẽ và đáng tin cậy cho mọi người. Lấy cảm hứng từ gia đình Camera PTZ chuyên nghiệp AVer, PTC310U có Đọc thêm