Trí Dũng Tech

Phân phối các loại camera, âm thanh, thiết bị mạng

Tổng cộng: 0

Phần mềm quản lý, giám sát và hỗ trợ cân hóa chất V2

Mô tả

Tính năng phần mềm cân hóa chất, cân nguyên liệu:

  • Kiểm soát và cân một tập hợp các nguyên liệu/hóa chất.
  • Tất cả các nguyên liệu/hóa chất trong tập hợp phải được cân đủ cả về chủng loại và số lượng thì tập hợp sẽ được lưu lại.
  • Cho phép tạo nguyên liệu/hóa chất, tạo biểu trộn (tập hợp các nguyên liệu/hóa chất với trọng lượng yêu cầu cho mỗi loại, tạo kho và người dùng,…
  • Tính năng kết nối với hệ thống thùng đựng hóa chất tự động. Cân đến hóa chất nào thùng đựng hóa chất đó sẽ tự động mở. Cân đủ sẽ tự động đóng (Chỉ có trên bản phần mềm V2)
  • Update và hỗ trợ phần mềm miễn phí trọn đời
  • Kết nối với nhiều loại cân điện tử của các hãng khác nhau.
  • Phần mềm tiếng việt 100% dễ dàng sử dụng
  • Sai số có thể điều chỉnh trong ngưỡng giới hạn và theo quy định QC

Để được tư vấn rõ hơn về phần mềm. Liên hệ đến chúng tôi. SĐT: 0328 900 247

Xem các phần mềm bản quyền khác tại đây>>